Verzending binnen 24 uur Veilig betalen Gratis verzending vanaf 150€

industrie technologie logistiek

7 belangrijke voordelen van indoor drones voor de chemische industrie

Drones bieden verschillende voordelen als instrument voor visuele gegevensverzameling op afstand bij interne inspecties voor de chemische industrie – hier is onze lijst met de top 7.

Indoor drones bieden inspecteurs die werkzaam zijn in de chemische industrie al een paar jaar aanzienlijke voordelen.

Inspecteurs gebruiken indoor drones in de chemische industrie om visuele gegevens te verzamelen voor interne inspecties en helpen hen gevaarlijke besloten ruimtes op afstand te betreden, zodat ze er niet zelf in hoeven te gaan.

Hier zijn enkele van de middelen die inspecteurs gebruiken indoor drones om te inspecteren in de chemische industrie:

  • Kabels 
  • Leidingen
  • Gistingstanks
  • Drukvaten en opslagtanks
  • Opslagtanks van glasvezel
  • Zuigkanalen
  • Warmtewisselaars
  • Opslagsilo’s en -bakken

Bij een typische inspectie zouden inspecteurs deze bedrijfsmiddelen fysiek betreden en een zaklamp en camera gebruiken om de volledige binnenkant met het blote oog te bekijken.

Inspecteurs die interne inspecties uitvoeren zonder drones of robots moeten niet alleen de besloten ruimte betreden, maar moeten soms ook op steigers werken of gebruikmaken van een touw om toegang te krijgen tot het object, zodat ze alles kunnen zien om aan de vereisten van de inspectie te voldoen.

Al deze situaties – betreden van een besloten ruimte, werken op steigers en toegang via touwen – vormen ernstige gevaren voor inspecteurs.

Maar indoor drones veranderen alles.

Een drone van hoge kwaliteit, zoals de Elios 2, kan de noodzaak voor inspecteurs om een gebouw te betreden om visuele gegevens te verzamelen, verminderen of zelfs elimineren. In plaats daarvan kunnen ze de drone naar binnen vliegen en de camera gebruiken om alles van binnen te zien en op te nemen.

Hier zijn de zeven belangrijkste voordelen van indoor drones voor inspecties in de chemische industrie.


1.    Besparingen

Indoor drones kunnen de tijdsduur die nodig is voor inspecties in de chemische industrie aanzienlijk verminderen. 

Dit doen ze door steigers niet meer op te hoeven zetten en af te breken. Aangezien inspecteurs de binnenkant van het object niet fysiek hoeven te inspecteren omdat ze een drone gebruiken, worden steigers overbodig voor het inspectieproces.

Het opbouwen en afbreken van steigers kan dagen en zelfs weken in beslag nemen, dus het wegwerken ervan kan tientallen of zelfs honderden uren aan stilstandtijd besparen. En deze tijdsbesparing kan tienduizenden of zelfs honderdduizenden dollars aan potentiële inkomsten opleveren.

Het verminderen of elimineren van steigers is ook een besparing op zich, aangezien steigermaterialen en de arbeid die nodig is om ze op te zetten en af te breken duur kunnen zijn, met kosten die kunnen oplopen tot tienduizenden of zelfs honderdduizenden dollars voor een enkele inspectie.


2. Verminderde wachttijden

Indoor drones kunnen de doorlooptijden voor interne inspecties in de chemische industrie aanzienlijk verkorten doordat er geen tijdelijke structuren, zoals steigers, meer hoeven te worden gebouwd.

Alleen al het opzetten en afbreken van steigers kan enkele dagen, of zelfs weken, in beslag nemen – de tijd dat het bedrijfsmiddel buiten gebruik moet zijn.

Tijdens een inspectie van een tank van een papierfabriek gebruikte een inspecteur een indoor drone om de tijd die nodig was voor de inspectie terug te brengen van vier dagen tot slechts zes uur.

Een foto genomen in de papierfabriek tank door de Elios 2


3.   Veiligheid

Inspecteurs die interne inspecties uitvoeren in de chemische industrie worden vaak geconfronteerd met het betreden van besloten ruimtes, werken op hoogte op steigers en maken gebruik van toegang via touwen, wat hen allemaal blootstelt aan potentiële gevaren die hen ernstig kunnen verwonden of zelfs doden.

Door een drone in plaats van zichzelf naar de installatie te sturen, kunnen inspecteurs visuele gegevens op afstand verzamelen terwijl ze veilig buiten staan, waardoor de algehele veiligheid van de inspectie wordt verbeterd doordat deze risico’s worden weggenomen.

Tijdens een geplande uitval van een Franse kunstmestfabriek van Yara hebben de inspecteurs de Elios 2 getest voor hun interne inspecties en ontdekten ze dat deze zo betrouwbaar was dat ze de fabriek niet persoonlijk hoefden te betreden.

Een dronepiloot bedient de Elios 2 in de kunstmestfabriek van Yara

Doordat het niet meer nodig was om besloten ruimtes te betreden, verhoogden de inspecteurs in de fabriek de veiligheid van hun interne inspecties tijdens de uitval aanzienlijk.

“Door tijdens de tests naar het scherm op de afstandsbediening te kijken, was wat ik zag met behulp van de drone van een gelijkwaardige kwaliteit als wat ik kan zien met behulp van traditionele [inspectie] methoden. Toen we de beelden op een groter scherm bekeken, was de kwaliteit onberispelijk. Je kon zelfs inzoomen om meer details te bekijken, enzovoort. Voor visuele inspectie is het perfect.”

– Vianney Amrhein, Inspection Service Manager, Yara Frankrijk, vestiging Ambès


4. Toegang

Een indoor drone kan gemakkelijk toegang krijgen tot krappe, beperkte ruimtes en visuele gegevens verzamelen die de omstandigheden daar weergeven. In feite is dat precies waar indoor drones voor ontworpen zijn.

Omdat ze omgeven zijn door een beschermende kooi en ontworpen zijn om botsingen te tolereren, kunnen indoor drones tegen oppervlakken botsen en blijven vliegen.

Dankzij deze functie kunnen inspecteurs de drones langs een muur laten glijden en tot vlak bij een oppervlak laten vliegen, zodat ze een duidelijk gezichtspunt hebben en kunnen zien of er gebreken aanwezig zijn.

Dit soort toegang kan een grote impact hebben op besparingen en veiligheid voor activiteiten in de chemische industrie.

Bij een recente inspectie van een waterstofhervormer in een chemische fabriek gebruikte Simon Kumm van InspecDrone Flyability’s Elios 2 indoor drone om toegang te krijgen tot plaatsen die te voet zeer moeilijk bereikbaar zouden zijn geweest.

Binnenin was de reformer bekleed met fragiele keramische vezels, waardoor het bijna onmogelijk was om binnen te komen. Door het gebruik van de Elios 2, was Kumm in staat om naar binnen te vliegen en alle visuele gegevens te verzamelen die hij nodig had om de inspectie te voltooien.


5. Visuele gegevens van hoge kwaliteit

Inspecteurs in de chemische industrie maken gebruik van indoor drones om visuele gegevens van hoge kwaliteit te verkrijgen die minieme details tonen in de goederen die ze inspecteren.

Flyability’s Elios 2 biedt high-definition 4K video en hoge kwaliteit beelden, samen met stabilisatie en unieke belichtingsfuncties om piloten in staat te stellen belangrijke details in de beelden die ze vastleggen te benadrukken, waardoor de kwaliteit van de visuele gegevens die ze verzamelen nog verder verbetert.

Een beeld gemaakt door de Elios 2 met omcirkelde punten van belang

Dergelijke visuele gegevens van hoge kwaliteit kunnen operationele, technische, controle- en veiligheidsafdelingen in de chemische industrie inzichten verschaffen die vervolgens kunnen worden gebruikt bij het doorlopende onderhoud van een bedrijfsmiddel.


6. Verhoogde frequentie van inspecties

Omdat indoor drones snel visuele gegevens kunnen verzamelen binnenin objecten die fysiek moeilijk toegankelijk zijn, zoals een drukvat of de binnenkant van een opslagtank, kunnen ze worden gebruikt voor snelle steekproefsgewijze controles. 

De mogelijkheid om snel en regelmatig visuele gegevens te verkrijgen over de toestand van een bedrijfsmiddel kan leiden tot betere onderhoudsprocedures, wat uiteindelijk niet alleen leidt tot een vermindering van geplande stilstand, maar ook van ongeplande stilstand, die kan optreden als gevolg van defecte apparatuur.

Toen het team bij Yara een ronde van interne inspecties uitvoerde met de Elios 2, ontdekte het dat de lagere kosten en het gebruiksgemak betekenden dat ze meer inspecties konden uitvoeren dan voorheen mogelijk was.

Ze waren enthousiast over dit vooruitzicht, omdat de hogere frequentie een verbetering van de kwaliteit van het onderhoud van de fabrieksinstallaties zou kunnen betekenen, en uiteindelijk een verlenging van de levensduur van die installaties.


7. Gegevens lokalisatie

Inspector 3.0 is Flyability’s software speciaal gemaakt voor inspectie professionals. 

In de software kunnen inspecteurs de locatie van defecten in hun inspectiebeelden lokaliseren, zodat ze er bij toekomstige inspecties op terug kunnen komen of ze kunnen delen met andere belanghebbenden in het onderhoudsproces.

Bij een uitdagende inspectie van een waterstofreformer in een chemische fabriek, waar het binnenoppervlak ongelooflijk uniform was, was Simon Kumm van InspecDrone in staat om Inspector 3.0 te gebruiken om precies te weten waar de gebreken zaten die hij in zijn inspectiebeelden zag.

Kumm gebruikt Inspector 3.0 om de gegevens voor de inspectie te verwerken

“Inspector 3.0 geeft inspecteurs een alles-in-één oplossing voor hun specifieke behoeften als het gaat om 3D-modellen, door snelle, nauwkeurige locatiegegevens te leveren in een visueel formaat om hen te helpen hun werk efficiënter uit te voeren.”

– Simon Kumm, Managing Director van InspecDrone

Bron Flyability


Door in te schrijven gaat u akkoord met onze privacy policy.