Verzending binnen 24 uur Veilig betalen Gratis verzending vanaf 150€

Drones voor milieutoepassingen

milieu

Steeds meer onderzoekers, studenten en milieutechnici realiseren het voordelig gebruik van drones op vlak van milieumonitoring en milieubehoud. Drones bieden snelle, eenvoudige en kosteneffectieve inzichten op aanvraag. Dit leidt tot een efficiënter beheer van natuurreservaten, bossen, waternetwerken, rivieren en kustgebieden.

De milieutoepassingen van drones variëren ondertussen sterk. U zet drones bijvoorbeeld in voor glaciale modellering, kusterosietracking, soortenidentificatie en populatiebeoordeling. Daarnaast bestudeert u via drones de effecten van de klimaatopwarming. Door stilstaande beelden en video’s samen te voegen tot 3D-representaties en -kaarten voorspelt u talrijke klimaatveranderingen. Denk maar aan zeespiegelstijgingen in kustgebieden.

Drones dragen ook een belangrijke bijdrage aan de civiele veiligheid. Speciaal uitgeruste drone camera’s en sensoren verzenden u beelden en gegevens over waterstanden, temperatuur, vochtigheid en andere parameters. Drones identificeren overstromingsrisico’s en andere natuurlijke rampen. U ontvangt hier vroegtijdige waarschuwingen van. Zo grijpt u preventief in om schade te voorkomen.