Verzending binnen 24 uur Veilig betalen Gratis verzending vanaf 150€

bouw

Hoe BIM en drones kunnen helpen op de bouwwerf?

De bouwsector werd lange tijd beheerst door analoge processen, maar zette onlangs grote stappen richting een digitale toekomst. Zo werden plannings- samenwerkings- en toezichtsystemen verbeterd met nauwkeurige digitale gegevens. De voordelen hiervan zijn talrijk.

Eén van deze nieuwe digitale planningstechnologieën is Building Information Modeling (BIM). Als moderne tegenhanger van traditionele blauwdrukken stelt BIM bouwbedrijven in staat de voortgang van hun werkzaamheden nauwkeurig te bekijken. En dat terwijl leden van het projectteam hun bijdrage leveren. Om ervoor te zorgen dat dit systeem zijn potentieel waarmaakt en de workflows op de bouwwerft versterkt, hebben bedrijven echter een manier nodig om herhaaldelijk nauwkeurige gegevens te verzamelen.

Daar zijn drones dan weer een perfecte oplossing voor. Die hebben een grote vooruitgang geboekt in de bouwsector, vooral nu de technologie steeds gewoner en toegankelijker geworden is. Aannemers gebruiken drones voor talrijke functies en gebruiken de gegevens die door hun steeds geavanceerde sensormodules verzameld worden. Deze informatie is de brandstof die BIM-oplossingen nodig hebben.

En dat maakt van drones en BIM een perfecte match!


Wat is Building Information Modeling?

ScienceDirect definieerde het dankzij een verzameling van peer-reviewed rapporten: BIM is een systeem voor het delen van gegevens over een bouwproject voor, tijdens en na de bouw. Hoewel BIM bedoeld is als een moderne versie van de klassieke bouwtekening, gaat het gebruik ervan verder dan het digitaal vervangen van papieren documenten.

Het is ook een systeem voor samenwerking en gegevensuitwisseling. Een van de belangrijke rollen die BIM kan vervullen, is het fungeren als één enkele bron van waarheid voor een bouwproject. Op die manier is elk onderdeel van het team op de hoogte van het oorspronkelijk plan van het bouwwerk, maar ook de huidige stand van zaken én de verwachte toekomst. Vanaf het eerste ontwerp van de architect houden BIM-bestanden alle leden van het projectteam op de hoogte.

Een van de bepalende kenmerken van BIM is het gebruik van een 3D-model van het bouwproject. Door de nieuwste BIM-gegevens te vergelijken met speculatieve modellen die gemaakt zijn toen het werk nog in de planningsfase verkeerde, krijgen aannemers een waardevol en duidelijk beeld van hun geplande, huidige en geprojecteerde gebouwen.

We moeten echter opmerken dat de algemene definitie van BIM verder gaat dan het digitale BIM-model zelf. BIM-software is ook een waardevolle plek voor belanghebbenden om opmerkingen te maken en updates te geven over de stand van zaken van een bouwproject. Real-time updates van het BIM-systeem stellen het personeel in staat om vanaf kantoor en zelfs de bouwwerf in te loggen om de huidige voorraadniveaus, personeelbezetting en meer te controleren.

De behoefte aan nauwkeurige, real-time gegevens die in de BIM-software ingevoerd worden, is een van de belangrijkste punten waarmee aannemers rekening moeten houden bij de implementatie van deze systemen. Om de oplossingen ten volle te kunnen benutten, hebben ze bijgewerkte cijfers nodig. Een van de meest effectieve, veilige en betrouwbare manieren om die inhoud te leveren, is het gebruik van bouwdrones.


Wat is de rol van drones in BIM?

Drones lossen een van de grote problemen op die bedrijven kunnen tegenkomen na BIM-implementatie. Een voorbeeld: als de werkelijke voortgang van het project afwijkt van de projectie die in de planningsfase gemaakt is, kan het werken vanuit die 3D-plannen een uitdaging zijn. Een 3D-model van de constructie in uitvoering over het plan heen leggen, is een handige manier om met BIM-technologie te blijven werken tijdens de voortgang van een project.

Maar het kan ook anders. Drones kunnen tegenwoordig uitgerust worden met verschillende soorten sensoren. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld een 3D-puntenwolk genereren om een nauwkeurig digitaal model te maken. De meest gebruikte methode voor drones is fotogrammetrie. Dit is gebaseerd op het samenstellen van 3D-weergaven uit talloze 2D-foto’s. Dit wordt gemakkelijk gemaakt met de Smart Oblique Capture-functie die beschikbaar is op de Mavic 3 Enterprise en de Matrice 300 RTK met een Zenmuse P1. Een andere methode, Light Detection and Ranging of LiDAR maakt gebruik van onzichtbare stralen die de exacte positie van objecten aangeven.

Drones zijn nuttig voor het bouwen van real-time 3D-modellen die het hart vormen van BIM-systemen. Maar ze kunnen ook een andere rol spelen bij het genereren van actuele gegevens. Zo kunnen drones over materiaalopslagplaatsen vliegen en bijvoorbeeld voorraadvolumemetingen uitvoeren. Hierdoor kan nauwkeurig gerapporteerd worden hoeveel voorraad er nog op een bepaalde locatie aanwezig is en kunnen aannemers beter plannen maken.

Aangezien drones een onopvallende manier zijn om informatie over een bouwwerf of constructie vast te leggen, zijn ze in elk stadium van een bouwproject nuttig. De BIM-gegevens die ze opleveren, kunnen de eerste plannen van een aannemer onderbouwen, de voortgang van een project volgen en ervoor zorgen dat het voltooid is volgens hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen dankzij doorlopend faciliteitenbeheer.


Vóór een klus

Drones brengen een bouwwerf in kaart en leveren nauwkeurige topografische gegevens die opgenomen worden in het eerste, geprojecteerde 3D-model in het BIM-platform. Zelfs op ruw terrein bieden drones een veilige, efficiënte manier om het hele terrein te scannen. Door deze nauwkeurigheid al van in het begin in te bouwen, kunnen aannemers hun planning aanhouden.


Tijdens een project

Door met een drone over het terrein te vliegen, kunnen alle betrokkenen periodiek op de hoogte gehouden worden van de huidige stand van zaken. Het genereren van bijgewerkte 3D-modellen om over de oorspronkelijke plannen heen te leggen, is een BIM-specifieke rol voor drones. Deze onbemande luchtvaartuigen kunnen ook luchtfoto’s maken waarop te zien is waar activa zich bevinden. Iets wat leidinggeven helpt bij de coördinatie van het werk.


Na voltooiing van een klus

De rol van BIM-technologie is niet voorbij wanneer de laatste spijker geslagen is. Hetzelfde geldt voor drones. Ze kunnen veilige, effectieve inspecties en faciliteitenbeheer bieden, waarbij een structuur van alle kanten bekeken wordt en ervoor gezorgd wordt dat elk onderdeel van het gebouw structureel gezond is en aan de normen voldoet.


Hoe gebruiken bouwbedrijven drones voor BIM?

Drones kunnen vooral nuttig zijn bij situaties die logistiek moeilijk zijn voor ploegen op de grond. Maar er zijn nog tal van specifieke toepassingen waarvoor aannemers drones gebruiken.

  • Aanleg van elektriciteitsleidingen

Hoogspanningsleidingen zijn een uitdaging om te plannen omdat ze een groot terrein moeten bestrijken. Als aannemers geen nauwkeurige positiegegevens in hun BIM-software hebben, kunnen ze tijdens het werk op problemen stuiten. Drones bieden een efficiënte, kosteneffectieve manier om nauwkeurige terreinkaarten te genereren en deze bijgewerkt te houden naarmate het werk vordert.

  • Geprefabriceerde betonblokken

Om geprefabriceerde embeds in beton correct te installeren, moeten aannemers exacte positiegegevens hebben. Een fly-over met een drone stelt hen in staat om de nodige informatie vast te leggen en deze via een BIM-platform te raadplegen.

  • Bijgewerkte BIM-planning in complexe geografie

Er zijn veel dingen waardoor een terrein moeilijk navigeerbaar is. Een locatie kan afgelegen zijn, grote hoogteverschillen hebben of in een gebied liggen dat aanzienlijk veranderd wordt door de bouw. Drones kunnen bijgewerkte informatie goedkoper vastleggen dan met een vliegtuig en nauwkeuriger dan met satellietbeelden.

Wanneer een bouwbedrijf informatie moet verzamelen, kunnen drones zeker gebruikt worden. Het is veiliger dan het sturen van meetploegen naar een bouwwerf en nauwkeuriger dan andere methoden voor het verzamelen van gegevens.


Hoe levert de toepassing van BIM met behulp van drones rendement op?

In de kern is BIM een oplossing voor het delen van informatie en voor samenwerking. Dit maakt het een belangrijk onderdeel van het bouwplanningsproces en een betrouwbare waardegenerator. Doordat drones een constante bron van nauwkeurige gegevens vanaf de bouwwerf bieden, kunnen bedrijven hun BIM-workflows verbeteren.

Bouwbedrijven die uitgerust zijn met BIM en drones kunnen meerwaarde zien op volgende gebieden:

  • Bouwplannen instant aanpassen:

Met een consistent bijgewerkt BIM-model om over de plannen heen te leggen, weten aannemers meteen of ze afgeweken zijn van hun oorspronkelijke bedoelingen. Dit stelt hen in staat om onderweg bij te sturen – de mogelijkheid om van koers te veranderen is efficiënter dan later in het bouwproces drastische wijzigingen te moeten aanbrengen.

  • Werken met zo nauwkeurig mogelijke cijfers

Drones leveren niet alleen tijdige gegevens. Bij gebruik van de geavanceerde sensormodules is de informatie die van deze onbemande luchtvaartuigen binnenkomt ook zeer nauwkeurig. Real-time kinematics (RTK) is een systeem dat een drone, een basisstation en een satelliet gebruikt om op centimeterniveau nauwkeurige positiegegevens te trianguleren. Werken met zeer gedetailleerde cijfers helpt aannemers bij de planning in elke stap, van de eerste visualisatie tot de eindinspectie.

  • Het werkterrein beheren vanuit vogelperspectief:

Het vermogen van drones om meer te meten dan de constructie in aanbouw, maakt ze waardevolle en kosteneffectieve onderdelen van de totale uitrusting van elke aannemer. Een drone die over de bouwwerf vliegt, kan aannemers informeren waar activa en materialen zich bevinden en inspecties uitvoeren. Al deze gegevens worden vervolgens geüpload naar het BIM zodat alle belanghebbenden toegang hebben. Zij kunnen deze informatie onmiddellijk in hun workflows opnemen.

BIM en drones zijn een waardevolle combinatie, een bron van nauwkeurige gegevens tijdens het volledige bouwproces en een efficiënte manier om dit alles te delen.


Hoe vind je de perfecte BIM-drones?

Voor het in kaart brengen van een werf vanuit de lucht en het verzamelen van belangrijke BIM-gegevens heb je gespecialiseerde en krachtige commerciële drones nodig. De juiste drone voor de behoeften van een aannemer hangt af van de rol die het bedrijf voor ogen heeft voor deze toestellen.

De beste opties zijn:

Licht, betaalbaar en uitgerust met een nauwkeurige RTK-module. Verzamelt alle informatie die een aannemer nodig heeft om een bouwproject volgens de planning uit te voeren

Configureerbare uitrusting met mogelijks een krachtige Zenmuse L1 LiDAR-sensor. Hiermee kunnen nauwkeurige puntenwolkgegevens verzameld worden, zelfs in het donker.

Wil je meer weten over drones in de bouwsector?


Contacteer onsDoor in te schrijven gaat u akkoord met onze privacy policy.